Title: AUTORSKÁ KNIHA
Other Titles: AUTHOR'S BOOK
Authors: Puiu, Nicoleta
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Frič Pavel, MgA.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45766
Keywords: kniha;autorská kniha;experiment;grafický design;ilustrace;plakát;tradiční;digitální;tisk
Keywords in different language: book;author's book;experiment;graphic design;illustration;poster;traditional;digital;print
Abstract: "Unconventional holidays" je aktuální/stále pokračující projekt, ve kterém plánuji vytvořit plakát pro každý v roce a prezentovat je v knižní podobě. Práce představuje výběr neobvyklých svátků po celém světě, které nejsou komerčně vytěžené, ale přesto mohou být oslavovány jako jedna z cest, jenž přivádí lidi dohromady a pojí je k sobě. Co se týče designu, má každý plakát svůj vlastní hlas a charakter. Zaměřila jsem se na experimenty s technikou, na kombinaci digitálního a tradičního. To způsobuje že plakáty, které kromě humoru a sentimentální hodnoty, slouží také jako zdroj pro čistou vizuální potěchu.
Abstract in different language: "Unconventional holidays" is an ongoing project in which I am planning to create a poster for each day of the year in a book format. It presents a selection of unusual holidays around the world that are not yet commercialized but can still be celebrated as a way of bringing us together. In terms of design, every poster has its own voice and character. I focused on the technical experiments, combinations of digital and traditional. This causes posters, which apart from carrying humour and sentimental value, serve as a resource for purely visual perception. The aim of it was both to learn and experience through the process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_PuiuNicoleta.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Puiu.pdfPosudek vedoucího práce643,83 kBAdobe PDFView/Open
Puiu_0.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Puiu_1.pdfPrůběh obhajoby práce246,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.