Title: Návrh ostrovního fotovoltaického systému
Other Titles: Project of island photovoltaic system
Authors: Ferbas, Patrik
Advisor: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Referee: Raková Lenka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46033
Keywords: fotovoltaický systém;ostrovní provoz;bezpečnost;matematický model;soběstačnost;solární energie;obnovitelné zdroje;pv sol.
Keywords in different language: photovoltaic system;island operation;safety;mathematical modelling;self-sufficiency;solar energy;renewable resources;pv sol.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh ostrovního fotovoltaického systému pro soběstačnost domácnosti žijící v rodinném domě. Pro výpočet výroby a spotřeby bude použit program PV Sol od firmy Valentine Software. Model projektovaného objektu byl využit stávající dům v oblasti Krušných hor. Spotřeba domácnosti byla po několika modelech specificky přizpůsobena pro funkčnost celého systému.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on the design of an island photovoltaic system for self-sufficiency of a household living in a family house. The PV Sol program fromValentine Software will be used to calculate production and consumption. The model of the projected building was used by the existing house in the Ore Mountains. After several models, household consumption was specifically adjusted for the functionality of the entire system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ferbas - Navrh ostrovniho fotovoltaickeho systemu.pdfPlný text práce22,54 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce40,71 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce36,57 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce23,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.