Název: Jemenská chudoba, téma ohrožující bezpečnost zemí Perského zálivu
Další názvy: Yemen poverty, the security threat to the states of the Persian Gulf
Autoři: Vychytilová, Karina
Vedoucí práce/školitel: Leichtová, Magdaléna
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4621
Klíčová slova: bezpečnost;chudoba;Jemen;Kodaňská škola;Perský záliv;Rada pro spolupráci v Zálivu;rozvojová pomoc;sekuritizace;Sen Amartya;slabá státnost
Klíčová slova v dalším jazyce: security;poverty;Yemen;Copenhagen school;Persian Gulf;Gulf cooperation council;development aid;securitization;Sen Amartya;state weakness
Abstrakt: Práce se zabývá chudobou a slabou státností Jemenu, které zkoumá v regionálním kontextu. Cílem je potvrdit, či vyvrátit, zda Jemen jako slabý a chudý stát skutečně představuje hrozbu pro region Perského zálivu. Vztahy mezi Jemenem a státy Rady pro spolupráci v Zálivu jsou zkoumány prostřednictvím šesti vymezených procesů sekuritizace, které jsou s chudobou státu spojeny. Práce se zaměřuje na problematiku rozvojové pomoci a také na téma terorismu jako projevu chudoby. Teoretický rámec práce představuje pojetí bezpečnosti Kodaňské školy a koncepce lidských potřeb Amartyi Sena.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis concerns to poverty and state weakness of Yemen. These two phenomena are researched in context of regional security. The aim is to verify or disaprove whether Yemen as a poor and weak state presents a real threat to security of the Persian Gulf. Relations between Yemen and states of Gulf Cooperation Council are explained by six securitization process themes. The thesis focuses on development aid too and the issue of Al Qaeda and terrorism as a display of poverty. The theoretic frame is represented by Copenhagen School´s security approach and the conception of human capabilities by Amartya Sen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 2012 Karina Vychytilova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vychytilova_ved_DPpol.docxPosudek vedoucího práce43,46 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vychytilova_op.docxPosudek oponenta práce43,16 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vychytilova.pdfPrůběh obhajoby práce237,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4621

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.