Title: Experimental Evaluation of Axial Reaction Turbine Stage Bucket Losses
Other Titles: Experimentální vyhodnocení ztrát oběžného kola axiálního reakčního turbínového stupně
Authors: Klimko, Marek
Lenhard, Richard
Žitek, Pavel
Kaduchová, Katarína
Citation: KLIMKO, M. LENHARD, R. ŽITEK, P. KADUCHOVÁ, K. Experimental Evaluation of Axial Reaction Turbine Stage Bucket Losses. Processes, 2021, roč. 9, č. 10, s. 1-16. ISSN: 2227-9717
Issue Date: 2021
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85118233205
http://hdl.handle.net/11025/46284
ISSN: 2227-9717
Keywords: experimentální;vyhodnocení;ztrát;oběžného;kola;axiálního;reakčního;turbínového;stupně
Keywords in different language: Experimental;Evaluation;Axial;Reaction;Turbine;Stage;Bucket;Losses
Abstract: Článek popisuje metody měření a vyhodnocení dat z jednostupňové axiální turbíny s vysokou reakcí (50 %). Byly vybrány čtyři provozní režimy turbíny, ve kterých probíhalo traverzování za rozváděcí a oběžnou mříží pomocí pětiotvorových pneumatických sond. Článek se dále zaměřuje na vyhodnocení ztrát v oběžné mříži pro všechny čtyři měřené provozní režimy, včetně analýzy nejistot měření.
Abstract in different language: The article describes the measurement methods and data evaluation from a single-stage axial turbine with high reaction (50%). Four operating modes of the turbine were selected, in which the wake traversing behind nozzle and bucket with five-hole pneumatic probes took place. The article further focuses on the evaluation of bucket losses for all four measured operating modes, including the analysis of measurement uncertainties.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (CEV)
Články / Articles (KKE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
processes-09-01816-v2.pdf6,56 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD