Title: Interkritické žíhání TRIP oceli s s 0,2% C, 0,55%Si, 1,54%Mn a 1,43%Al na vícefázovou bainitickou strukturu
Authors: Janda, Tomáš
Volkmannová, Julie
Skřivanová, Nikola
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING Junior 2021 - Modern Trends in Material Engineering 13–16 September 2022, Pilsen. 1. ed. Pilsen: University of West Bohemia, 2021, p. 20-21. ISBN 978-80-261-1042-2 .
Issue Date: 2021
Publisher: University of West Bohemia
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/46340
Keywords: TRIP ocel;vysokopevná ocel;interkritické žíhání;vícefázová struktura;bainit
Keywords in different language: TRIP steel;high strength steel;intercritical annealing;multiphase structure;bainite
Abstract: TRIP oceli ve stavu po tepelně mechanickém zpracování mohou dosahovat vysokých pevnostních charakteristik. Vysoké pevnosti v tahu a velké tažnosti je dosahováno zpracováním na vícefázovou bainitickou strukturou s vysokým podílem zbytkového austenitu. Za tímto účelem bylo provedeno tepelné zpracování oceli TRIP oceli s 0,2% C, 0,55%Si, 1,54%Mn and 1,43%Al. Ocel byla z ingotu volně překována při teplotě 1100°C na tyče průměru 20mm. Následně, na základě předchozích zkušeností bylo provedena austenitizace na teplotě 900°C a následné interkritické žíhání na bainit na teplotě 425 °C s výdrží 600 minut. Takto zpracovaný experimentální materiál byl následně podroben metalografickým analýzám pomocí světelné mikroskopie a zkouškám tahem. Dosažená struktura byla vícefázová bainitická s 10% zbytkového austenitu a podílem proeutektoidního feritu. Ocel v tomto stavu dosahovala pevnosti v tahu 855 MPa a tažnosti 28%. Výsledky této práce budou využity jakožto fáze přípravy experimentálního materiálu pro výzkum zaměřený na vlastnosti homogenních a heterogenních spojů vysokopevných ocelí prováděných pomocí elektronového paprsku.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2021: modern trends in material engineering
Proceedings PING Junior 2021 - modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING Junior_2021_uvod.pdfPlný text1,07 MBAdobe PDFView/Open
Proceedings_PING Junior_2021-20-21.pdfPlný text250,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.