Title: Zvyšování odolnosti vůči opotřebení nástrojové ledeburitické oceli X210Cr12 přechodem přes semi-solid stav
Authors: Jirková, Hana
Opatová, Kateřina
Zatloukal, Tomáš
Hradil, David
Volkmannová, Jana
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING Junior 2021 - Modern Trends in Material Engineering 13–16 September 2022, Pilsen. 1. ed. Pilsen: University of West Bohemia, 2021, p. 36-37. ISBN 978-80-261-1042-2 .
Issue Date: 2021
Publisher: University of West Bohemia
Document type: conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46348
Keywords: semi-solid zpracování;odolnost vůči opotřebení;nástrojová ocel
Keywords in different language: semi-solid processing;wear resistance;tool steel
Abstract: Semi-solid zpracováním, které se vyznačuje ohřevem na teplotu mezi likvidem a solidem, je možné ze struktury ledeburitických chromových ocelí odstranit nežádoucí primární karbidy chromu, které díky svému tvaru a velikosti vedou ke snížení houževnatosti a zhoršení mechanických vlastností. Termomechanickým zpracováním je zase možné rozdrobit vzniklé ledeburitické síťoví a získat velmi jemné martenziticko-austenitické struktury s rovnoměrně rozptýlenými a velmi jemnými sekundárními karbidy chromu o velikosti v řádu jednotek mikrometrů a menší. Pro experimentální program byla použita ocel X210Cr12, která byla zpracována přechodem přes semi-solid stav s následným termomechanickým zpracováním. Byly získány velmi jemné martenziticko-austenitické struktury s jemnými precipitáty. Hodnota tvrdosti po zpracování byla 830 HV10. Další precipitace karbidů a částečné odstranění dosud netransformovaného austenitu bylo provedeno kombinací kryogenního zpracování při teplotě -160 °C a popouštěním na teplotě 300 °C. Odolnost vůči opotřebení byla testována nestandardní metodou, a to zkouškou obrábění. Ze zpracovaných materiálů byly vyrobeny vyměnitelné břitové destičky typu C, které byly použity pro obrábění polotovaru z oceli C45. Pro srovnání byla ještě použita i destička vyrobená z materiálu po kalení a popouštění dle materiálového listu dané oceli. Výsledky ukázaly, že navržené kombinované zpracování výrazně zvyšuje odolnost vůči opotřebení a to až o 39 % oproti konvenčnímu tepelnému zpracování.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2021: modern trends in material engineering
Proceedings PING Junior 2021 - modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING Junior_2021-36-37.pdfPlný text250,72 kBAdobe PDFView/Open
Proceedings_PING Junior_2021_uvod.pdfPlný text1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.