Title: Simulace technologického postupu kování tvarového polotovaru pro obráběcí nože na drážku
Other Titles: Simulation of the forging technological process of the shaped blank for the machine knife on the groov
Authors: Benešová, Soňa
Citation: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 7.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46354
ISBN: 978-80-261-0817-7
Keywords: kování;numerické simulace;obráběcí nůž
Keywords in different language: forging;numerical simulation;cutting nife
Abstract: Příspěvek popisuje chronologický vývoj návrhu technologie kování tvarového výkovku pro konkrétní typ obráběcího nástroje z rychlořezné oceli pomocí numerické simulace v softwaru Deform. Cílem bylo dosažení předepsaného tvaru a maximální využití vstupního materiálu v podobě špalku omezené hmotnosti, který byl již prokován v předchozích operacích. Bylo navrženo 7 postupů, na základě analýzy předchozího postupu byly vždy provedeny změny a úpravy následujícícho. Finální postup bude ověřen prakticky. Smyslem simulace je nahradit drahý a zdlouhavý fyzický experiment, proces kování přesně definovat a tím zajistit jeho opakovatelnost pro potřeby výrobní praxe.
Abstract in different language: The paper describes the chronological development of the design for forging technology for a particular type of high-speed steel tool using numerical simulation in Deform software. The goal was to achieve the prescribed shape and maximum use of input material in the form of a block of limited weight that had already been forged in previous operations. 7 procedures have been proposed, following the analysis of the previous procedure, changes and modifications have been made to the following The purpose of the simulation is to replace an expensive and time-consuming physical experiment, to define the fitting process precisely and thus to ensure its repeatability for the needs of manufacturing practice.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-7.pdfPlný text262,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.