Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJeníček, Štěpán
dc.contributor.authorVorel, Ivan
dc.contributor.authorJirková, Hana
dc.contributor.authorOpatová, Kateřina
dc.contributor.authorKoťěšovec, Vratislav
dc.contributor.editorKučerová, Ludmila
dc.contributor.editorJirková, Hana
dc.contributor.editorJeniček, Štěpán
dc.date.accessioned2021-12-16T07:25:16Z
dc.date.available2021-12-16T07:25:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 17.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0817-7
dc.identifier.urihttp://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46364
dc.description.abstractPozorování a identifikace výsledků fázových transformací austenitu při procesech izotermického zpracování na bainit, Q-P tepelného zpracování či kalení a popuštění bývá velmi často nelehkou úlohou. Důvodem je značná jemnozrnnost vzniklých struktur, nedostatečný kontrast jednotlivých strukturních složek, které tak odsouvají mikrostrukturní rozbory zákalných struktur zejména do oblasti elektronové řádkovací či transmisní mikroskopie. Tyto metody pozorování se často vyznačují poměrně složitou přípravou vzorků a nemalými náklady na samotné mikroskopy a jejich podpůrná zařízení. Pro účely technologické kontroly či správnosti postupů tepelného zpracování je však nutné používat co nejjednodušších postupů, které by v co nejkratším časovém intervalu mohly podat základní informace o strukturním složení zpracovaných výrobků s využitím světelného mikroskopu.cs
dc.description.sponsorshipPING 2018 Junior je pořádána s podporou prostředků na specifický vysokoškolsky výzkum projektu SVK2-2018020cs
dc.format1 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesSborník PING a PING Juniorcs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjecttepelné zpracovánícs
dc.subjectocelcs
dc.subjectnepopuštěný martenzitcs
dc.subjectQ-P procescs
dc.titleIdentifikace přítomnosti nepopuštěného martenzitu v zákalných strukturách nové generace kovářských ocelí s vyšším obsahem křemíku pomocí barevného leptánícs
dc.title.alternativeIdentification of the virgin martensite in quenched microstructures of new generation of forging steels with higher silicon content using colour etchingen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedObservation and identification of phase transformations of austenite during isothermal bainitic processing, Q-P heat treatment or quenching and tempering is often quite a tricky task. The reason is that obtained microstructures are typically very fine with insufficient contrast of various structural components. Microstructure analysis therefore has to be performed using scanning or transmission electron microscopy. These observation methods however require relatively time consuming sample preparation and maintenance costs of the microscopes and supporting equipment are also rather high. For the purpose of technological control or checking of the accuracy of performed heat treatment, simpler methods of microstructure analysis are required, which would enable to assess the microstructure of processed parts quickly using a common light microscope.en
dc.subject.translatedheat treatmenten
dc.subject.translatedsteelen
dc.subject.translatedmartensiteen
dc.subject.translatedQ-P processen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-17.pdfPlný text260,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.