Title: Návrh nástroje pro zpracování plechů z vysokopevných ocelí
Other Titles: Design of tool for treatment of high-strength steels
Authors: Vrtáček, Jiří
Janda, Tomáš
Jirková, Hana
Janíček, Štěpán
Peković, Michal
Citation: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 27.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46374
ISBN: 978-80-261-0817-7
Keywords: press-hardening;vysokopevné oceli;termomechanické zpracování;rychlost ochlazování
Keywords in different language: press-hardening;high-strength steels;thermomechanical treatment;cooling rate
Abstract: Oceli pro automobilový průmysl hrají velkou roli v konstrukcích moderních automobilů. Hlavním důvodem použití pokročilých materiálů jako jsou vysokopevné oceli je redukce hmotnosti jednotlivých dílů karoserie automobilů se zvýšenými požadavky mechanických vlastností sloužících k ochraně cestujících. Snížení hmotnosti těchto dílů vede k redukci emisí, které jsou produkovány spalovacími motory. V tomto článku je popsán návrh prvního kroku vývoje nástroje pro zpracování plechů z vysokopevných ocelí, který povede k postupnému vývoji tvarového nástroje pro technologii press-hardening. Mezi cílové materiály budou patřit nejenom vysokopevné PH oceli, ale i oceli vícefázové třetí generace. Článek popisuje návrh plochého nástroje pro sledování průběhu ochlazování během zakalení předehřátého plechu jak ve zpracovávaném materiálu, tak i v nástroji. Vzhledem k tomu, že zejména oceli třetí generace požadují specifický teplotní profil během ochlazování, aby bylo dosaženo jejich mechanických vlastností, byl do nástroje integrovaný ohřev pomocí topných patron.
Abstract in different language: Steels for automotive industry are very important in design of modern vehicles. Advanced materials, such as high strength steels, can be used as car body safety elements due to their high mechanical properties while reducing the weight of the manufactured parts. Weight reduction leads to a significant reduction in emissions of combustion engines. In this article the first step of tool design for thermomechanical treatment of high strength steel plate is described. It will lead to a die design for press-hardening process. Choose of materials aims not only for high strength PH steels but for the third generation of high strength steels too. The article describes the design of flat tool for observing temperature changes during hardening of preheated plate in both the processed material and the tool. Due to the fact that especially third-generation steels require a specific temperature profile during cooling in order to achieve their mechanical properties, the tool has been integrated with heating cartridges.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-27.pdfPlný text261,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.