Title: Kryogenní zpracování maraging oceli třídy 18Ni 300
Authors: Stehlík, Adam
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering: 15.-17.09.2020, Pilsen. 1. vyd. Plzeň: University of West Bohemia, 2020, s. 38-39. ISBN 978-80-261-0958-7.
Issue Date: 2020
Publisher: University of West Bohemia
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46388
ISBN: 978-80-261-0958-7
Keywords: kryogenní zpracování;maraging oceli;tepelné zpracování;EBSD fázová analýza;tribologická analýza
Keywords in different language: cryogenic processing;steel maraging;heat treatment;EBSD phase analysis;tribological analysis
Abstract: Příspěvek se zabývá srovnáním standardního a kryogenního tepelného zpracování maraging ocelí. V úvodu je nastíněna problematika tepelného a kryogenního zpracování. Dále jsou vyjmenovány mechanismy zlepšení vlastností uhlíkových nástrojových ocelí vlivem kryogenního zpracování. Praktická část příspěvku se zabývá vlivem hlubokého kryogenního zpracování na maraging oceli. Je zde pojednáno o vlivu na mechanické vlastnosti jako jsou: mez pevnosti, tažnost, nárazová práce a tvrdost. Dále je pojednáno o vlivu na tribologické vlastnosti, respektive na odolnost materiálu proti otěru. Příspěvek se také zabývá vlivem kryogenního zpracování na mikrostrukturu maraging ocelí.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING-Junior_2020-38-39.pdfPlný text252,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46388

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.