Title: Prepojenie robotizovaných systémov s dátovou rukavicou Cyber Glove II
Authors: Kováč, Juraj
Rudy, Vladimír
Malega, Peter
Citation: Průmyslové inženýrství 2021: Mezinárodní studentská vědecká konference: 10.-11. listopad 2021, Brno, s. 102-109.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/46405
ISBN: 978-80-261-0792-7
Keywords: Cyber Glove II;datová rukavice;robotizovaný systém;programovací jazyk C++
Keywords in different language: Cyber Glove II;data glove;robotic system;C ++ programming language
Abstract in different language: Článok sa zaoberá prepojením dátovej rukavice a robotických systémov. Popisuje softvérové a hardvérové prostriedky ako dátová rukavica Cyber Glove II, trekovacie zariadenie pre sledovanie pohybu ruky v priestore a samotnú robotickú ruku, na ktorej bol realizovaný experiment. V jednotlivých kapitolách je uvedený postup aktivácie systému aj samotný vlastný vývoj softvéru pre ovládanie robotickej ruky pomocou dátovej rukavice, ktorý bol naprogramovaný pomocou jazyka C++. Uvedené je aj možné využitie systému v praxi a samotné testovanie systému v procese uchopovacích schopnosti.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Průmyslové inženýrství 2021
Průmyslové inženýrství 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PI2021 - sbornik_komplet_uvod.pdfPlný text572,29 kBAdobe PDFView/Open
PI2021 - sbornik_komplet-106-113.pdfPlný text695,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.