Title: Digitizácia, digitalizácia a digitálna transformácia v priemysle - systematický prehľad literatúry
Authors: Lachvajderová, Laura
Kádárová, Jaroslava
Kliment, Marek
Trebuňa, Martin
Citation: Průmyslové inženýrství 2021: Mezinárodní studentská vědecká konference: 10.-11. listopad 2021, Brno, s. 122-132.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46445
ISBN: 978-80-261-0792-7
Keywords: digitalizace;digitální transformace;přehled literatury
Keywords in different language: digitalization;digital transformation;literature review
Abstract in different language: Tento príspevok prináša výskumnú agendu digitálnej transformácie s novými perspektívami, založenú na systematickom prehľade literatúry, ktorá umožní preskúmať všetky aspekty existujúcej literatúry a empirické dôkazy. Prehľad literatúry ponúka interný prehľad vedeckých výstupov, ktoré môžu byť užitočné pre ďalší výskum a v konečnom dôsledku ušetria čas pri hľadaní vhodných zdrojov pre zvolenú tému. Recenzia literatúry je založená na piatich otázkach vedeckého výskumu, ktoré naznačujú smer preskúmania. Cieľom tejto štúdie je poskytnúť základ pre budúce štúdie, ktoré môžu budúcim štúdiám pomôcť lepšie porozumieť digitálnej transformácii a jej charakteristikám. Výstupom článku je vysvetlenie postupu pri vykonávaní tejto recenzie literatúry a tiež vyhodnotenie dostupných zdrojov vo vedeckej databáze Scopus pomocou softvéru Publish or Perish.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Průmyslové inženýrství 2021
Průmyslové inženýrství 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PI2021 - sbornik_komplet_uvod.pdfPlný text572,29 kBAdobe PDFView/Open
PI2021 - sbornik_komplet-126-136.pdfPlný text321,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.