Title: Výměna informací a zpřesnění vymezení kompetencí v rámci firmy s ohledem na riziko ztráty těchto informací
Authors: Polák, Tomáš
Horejc, Jan
Citation: Průmyslové inženýrství 2021: Mezinárodní studentská vědecká konference: 10.-11. listopad 2021, Brno, s. 178-188.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46450
ISBN: 978-80-261-0792-7
Keywords: informace;ztráta;kompetence;firma
Keywords in different language: information;loss;competence;firm
Abstract: Článek vychází z osobních zkušeností prvního autora tohoto příspěvku opakujícími se akutními problémy, vznikajícími v oblasti výrobních informačních systémů při ztrátě potřebné informace. Analyzuje tuto situaci, zvažuje možná řešení a dospívá i k návrhu určitého řešení tohoto vysoce aktuálního problému.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPV)
Průmyslové inženýrství 2021
Průmyslové inženýrství 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PI2021 - sbornik_komplet_uvod.pdfPlný text572,29 kBAdobe PDFView/Open
PI2021 - sbornik_komplet-182-192.pdfPlný text455,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.