Název: Literarische und kulturgeschichtliche Exkursionen nach Bayern. Edukative Projekte für Schulen und Reisebüros
Další názvy: Literary and cultural-historical excursions to Bavaria. Educational projects for schools and tour operators
Autoři: Toman, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kučera Petr, Doc. PaedDr. Ph.D.
Oponent: Baumann Winfried, Doc. Dr.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46487
Klíčová slova: bavorsko;německo;česká republika;cestovní ruch;zájezdy;historické památky;kulturní památky;přírodní památky;školní zájezdy;cestovní kancelář;cestování
Klíčová slova v dalším jazyce: bavaria;germany;czech republic;tourism;trips;historical monuments;cultural monuments;natural monuments;school trips;tour operator;travelling
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá nabídkou zájezdů do Bavorska, které jsou nabízeny různým českým skupinám. V práci je popsáno několik známých a méně známých bavorských památek a nabídnuty různé typy zájezdů s rozdílnou tematikou.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis discusses the offer of the trips to Bavaria which are offered to different Czech groups. There is a description of the well known and lesser-known Bavarian monuments and also the offer of various trips with different themes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KGS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Toman-final.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek_DP Toman opon.docxPosudek oponenta práce16,9 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
DP Toman posudek vedouciho.docxPosudek vedoucího práce15,97 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
CCF_000199.pdfPrůběh obhajoby práce354,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/46487

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.