Title: Křimické zelí, kulinární tradice a badatelský dějepis aneb Rodinná paměť a její využití ve výuce
Authors: Morávková, Naděžda
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2021, roč. 11, č. 2, s. 122-137.
Issue Date: 2021
Publisher: viaCentrum
Document type: article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2021/12/Memo_2021_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46591
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: orální historie;kulinární dědictví;Lobkowiczové;křimické zelí;badatelská výuka
Keywords in different language: oral history;culinary heritage;Lobkowicz;cabbage from Krimice;research teaching
Abstract: Studie představuje možnosti využití badatelských postupů oral history v rámci školního vyučování dějepisu. Jedná se o vyučovací projekt, kdy žáci formou řízených rozhovorů s pamětníky zjišťují povědomí o kulinárním dědictví Plzeňského regionu a popularitě tradičního křimického zelí. Výstupem výzkumu je jednak samotné žákovské šetření, jednak didaktický cíl – tvorba kompetencí, které vedou k budování občanské gramotnosti generace jednadvacátého století.
Abstract in different language: The study presents the possibilities of using oral history research methods within the school teaching of history. This is a teaching project in which students find out in an interview with witnesses about the culinary heritage of the Pilsen region and the popularity of traditional cabbage from Krimice. The output of the research is both the student survey itself and the didactic goal – the creation of competencies that lead to the building of civic literacy of the generation of the twenty‑first century.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
Roč.11, č. 2 (2021)
Roč.11, č. 2 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memo_2021_2-122-137.pdfPlný text368,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.