Title: Orientační systém nové budovy Ústavu umění a designu
Other Titles: Signage system for the new building of the Institute of Art and Design
Authors: Lehchylina, Maryna
Advisor: Steker, František
Referee: Klíma, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4660
Keywords: grafický design;orientační systém;Ladislav Sutnar;design prostředí;Ústav umění a designu Západočeské univerzity;signage;navigace;orientace;budova;interiér
Keywords in different language: graphic design;orientation system;signage;environmental design;wayfinding;navigation;information design;Ladislav Sutnar;The Institute of art and design University of West Bohemia;building;interior
Abstract: Práce obsahuje podrobný projekt orientačního systému nové budovy Ústavu umění a designu, založený na skutečných podmínkách a podpořený teoretickými znalostmi o navrhování orientačních systému, historií, teorií barev, typografií a informací o možnostech realizace.
Abstract in different language: The work contains detailed project of a orientation system of the Institute of Art and Design's new building. The project is based on real conditions and supported by theoretical knowledge about designing of orientation systems, history, color theory, typography and information about possibilities of it's implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Maryna Lehchylina_2012.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Lehchylina.pdfPosudek vedoucího práce177,97 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Lehchylina.pdfPosudek oponenta práce236,96 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Lehchylina.pdfPrůběh obhajoby práce127,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4660

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.