Název: Právní postavení učitelů 1848 - 1948
Další názvy: Legal status of teachers 1848 - 1948
Autoři: Slámová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Valentová, Vendulka
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4668
Klíčová slova: vývoj školství;školská reforma;právní postavení;legislativní úprava;školský zákon;školská soustava;vzdělávání;školská rada;hmotné zabezpečení;školský systém;učitel
Klíčová slova v dalším jazyce: development of education;school reform;legal status;legislation;school law;school system;education;school board;material security;the school system;teacher
Abstrakt: Práce je zaměřena na historický vývoj školství, reformy školských soustav a související legislativní úpravy této oblasti v období 1848 - 1948. Další část je věnována právnímu postavení učitelů se zaměřením na hmotné zabezpečení, společenské postavení a vzdělávání V závěru práce je zhodnoceno právní postavení školské správy.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on the historical development of education reform, school systems and the related legislative provisions in this area during the period 1848 - 1948. Another part is devoted to the legal status of teachers , focusing on physical security , social status and education at the end is evaluated work status for education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPD) / Bachelor´s works (DLH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Slamova_Jana_BcP_ZCU_FPR_2012.pdfPlný text práce545,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - Slamova.pdfPosudek vedoucího práce66,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Slamova.pdfPosudek oponenta práce34,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Slamova.pdfPrůběh obhajoby práce41,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4668

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.