Title: Právní postavení učitelů 1848 - 1948
Other Titles: Legal status of teachers 1848 - 1948
Authors: Slámová, Jana
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4668
Keywords: vývoj školství;školská reforma;právní postavení;legislativní úprava;školský zákon;školská soustava;vzdělávání;školská rada;hmotné zabezpečení;školský systém;učitel
Keywords in different language: development of education;school reform;legal status;legislation;school law;school system;education;school board;material security;the school system;teacher
Abstract: Práce je zaměřena na historický vývoj školství, reformy školských soustav a související legislativní úpravy této oblasti v období 1848 - 1948. Další část je věnována právnímu postavení učitelů se zaměřením na hmotné zabezpečení, společenské postavení a vzdělávání V závěru práce je zhodnoceno právní postavení školské správy.
Abstract in different language: This work focuses on the historical development of education reform, school systems and the related legislative provisions in this area during the period 1848 - 1948. Another part is devoted to the legal status of teachers , focusing on physical security , social status and education at the end is evaluated work status for education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slamova_Jana_BcP_ZCU_FPR_2012.pdfPlný text práce545,49 kBAdobe PDFView/Open
BP - Slamova.pdfPosudek vedoucího práce66,73 kBAdobe PDFView/Open
OP - Slamova.pdfPosudek oponenta práce34,2 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Slamova.pdfPrůběh obhajoby práce41,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.