Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFadrhonc, Jan
dc.contributor.authorKrál, Jan
dc.date.accessioned2022-01-31T11:00:30Z-
dc.date.available2022-01-31T11:00:30Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationADRHONC, J. KRÁL, J. Modifikace Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení pro potřeby vyhodnocení 3D modelů vytvořených žáky ZŠ. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2021, roč. Neuveden, č. 2, s. 41-49. ISSN: 2571-2519cs
dc.identifier.issn2571-2519
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46693
dc.description.abstractČlánek popisuje úpravy Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení (TSD – Z) pro potřeby hodnocení žáků prvního a druhého stupně v oblasti prostorové představivosti a kreativity, a to na základě hodnocení jimi vytvořených 3D modelů. Tyto modifikace byly provedeny na základě přechodu zadávání a hodnocení z původní kresby na papír do 3D virtuálního prostoru a rozšíření testu o kategorie hodnotící prostorovou představivost. Výsledky testování nám umožní zjistit nejen úroveň prostorové představivosti a kreativity, ale i na základě našich výsledků a jiných výzkumů korelovat případné limity daného virtuálního 3D prostředí.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogickács
dc.relation.ispartofseriesInovace a technologie ve vzdělávánícs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectprostorová představivostcs
dc.subjectkreativitacs
dc.subject3D modelovánícs
dc.subjectTSD – Zcs
dc.titleModifikace Urbanova figurálního testu tvořivého myšlení pro potřeby vyhodnocení 3D modelů vytvořených žáky ZŠcs
dc.title.alternativeModification of Urban’s figural test of creative thinking for the needs of evaluation of 3D models created by elementary school studentsen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article describes modifications of Urban's figural test of creative thinking (TSD - Z) for the needs of evaluation of first (age 6 – 11) and second (age 11 – 15) grade students in the field of spatial imagination and creativity, based on the evaluation of their created 3D models. These modifications were made on the basis of the transition of input and evaluation from the original drawing on paper to 3D virtual space and the extension of the test by categories evaluating spatial imagination. The results of testing will allow us to determine not only the level of spatial imagination and creativity, but also on the basis of our results and other research to correlate the possible limits of the virtual 3D environment.en
dc.subject.translatedSpatial orientationen
dc.subject.translatedcreativityen
dc.subject.translated3D modelingen
dc.subject.translatedTSD – Zen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43934518
dc.project.IDSGS-2020-019/Rozvoj technické gramotnosti v kontextu inovace primárního, preprimárního a nižšího sekundárního polytechnického vzdělávánícs
dc.project.IDSVK1-2021-018/Olympiáda techniky Plzeň 2021cs
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Itev_2_2021.pdf1,92 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD