Title: Rusko-česká homonyma a problematika jejich překladu
Other Titles: Russian-Czech homonyms and problems of their translation
Authors: Gregorová, Patricie
Advisor: Korostenski Jiří, Doc. Mgr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46769
Keywords: rusko-česká homonyma;česko-ruská homonyma;mezijazyková homonyma;etymologie;polysémie;dotazník
Keywords in different language: russian-czech homonyms;czech-russian homonyms;interlingual homonyms;etymology;polysemy;questionnaire
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje mezijazykové rusko-české homonymii a problematice jejich překladu. Teoretická část práce se věnuje základním pojmům jako jsou lexikologie, polysémie, homonymie (klasifikace a původ), rusko-česká homonymie a paronymie- Praktická část se zabývá původem a sémantickými vztahy mezi rusko-českými homonymy. Tato část je zakončena dotazníkovým výzkumem, který byl předložen celkem 30 studentům prvního, druhého a třetího ročníku bakalářského oboru Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina ruština. Cílem praktické části je objasnit význam a původ homonymních dvojic a dále prověřit jejich znalost mezi studenty. Celkový cíl práce je potvrdit závažnost znalosti rusko-českých homonym a předejít tak nedorozumění.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with interlingual Russian-Czech homonyms and problems of their translation.The theoretical part of this work focuses on the basic concepts such as lexicology polysemy, homonymy (classification and origins), Russian-Czech homonymy and paronymy. The practical part deals with the origin and semantic relations between the Russian-Czech homonyms. This part is completed by questionnaire research, which was presented to a total of 30 students of first, second and third year of bachelor degree in Foreign languages for commercial purposes of combination English - Russian. The practical part is to clarify the meaning and origin of the homonymous pairs and check their knowledge among students. The total aim of this work is to confirm the importance of the knowledge of Russian-Czech homonyms and prevent misunderstandings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Patricie Gregorova.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Gregorova O.jpegPosudek vedoucího práce783,13 kBJPEGView/Open
Gregorova V.jpegPosudek oponenta práce720,59 kBJPEGView/Open
Gregorova.jpegPrůběh obhajoby práce367,11 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.