Title: Studie podvozku s vnitřním rámem (Podvozek regionálního vozidla)
Other Titles: Study of the bogie with an internal frame (Regional vehicle bogie)
Authors: Trpák, Lukáš
Advisor: Heller, Petr
Referee: Kopal, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4677
Keywords: M 290.0;Slovenská strela;elektromechanický přenos výkonu;podvozek s vnitřním rámem;MKP
Keywords in different language: M 290.0;Slovenská strela;electromechanical power transmission;bogie with an internal frame;FEM
Abstract: Diplomová práce se v úvodu věnuje historii a technickému popisu motorového vozu M 290.0 Slovenská strela. Dále je provedena rešerše dvounápravových podvozků motorových vozů. Hlavní část práce se věnuje návrhu podvozku pro pohon s elektromechanickým přenosem výkonu, včetně vytvoření 3D modelu a výpočtu některých jeho částí. Dále je provedeno pevnostní ověření rámu podvozku metodou konečných prvků a technickoekonomické hodnocení navrženého podvozku.
Abstract in different language: In the introduction this diploma thesis describes the history and technical description of a railcar M 290.0 Slovenská strela. Then the thesis provides research of two-axled bogies of railcars. Main part of the thesis is dedicated to design of bogie for traction with an electromechanical power transmission, including a 3D model and the calculation of some of its parts. Next it is made strength verification of the bogie frame by finite element method and technical and economic evaluation of the designed bogie.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Trpak.pdfPlný text práce7,89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Trpak.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Trpak.pdfPosudek oponenta práce831,45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Trpak.pdfPrůběh obhajoby práce1,19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.