Název: Studie podvozku s vnitřním rámem (Podvozek regionálního vozidla)
Další názvy: Study of the bogie with an internal frame (Regional vehicle bogie)
Autoři: Trpák, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Oponent: Kopal, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4677
Klíčová slova: M 290.0;Slovenská strela;elektromechanický přenos výkonu;podvozek s vnitřním rámem;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: M 290.0;Slovenská strela;electromechanical power transmission;bogie with an internal frame;FEM
Abstrakt: Diplomová práce se v úvodu věnuje historii a technickému popisu motorového vozu M 290.0 Slovenská strela. Dále je provedena rešerše dvounápravových podvozků motorových vozů. Hlavní část práce se věnuje návrhu podvozku pro pohon s elektromechanickým přenosem výkonu, včetně vytvoření 3D modelu a výpočtu některých jeho částí. Dále je provedeno pevnostní ověření rámu podvozku metodou konečných prvků a technickoekonomické hodnocení navrženého podvozku.
Abstrakt v dalším jazyce: In the introduction this diploma thesis describes the history and technical description of a railcar M 290.0 Slovenská strela. Then the thesis provides research of two-axled bogies of railcars. Main part of the thesis is dedicated to design of bogie for traction with an electromechanical power transmission, including a 3D model and the calculation of some of its parts. Next it is made strength verification of the bogie frame by finite element method and technical and economic evaluation of the designed bogie.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Trpak.pdfPlný text práce7,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Trpak.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Trpak.pdfPosudek oponenta práce831,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Trpak.pdfPrůběh obhajoby práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4677

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.