Název: Optimalizace dopravního zařízení tryskacího stroje BR
Další názvy: Optimization of transport equipment of casting machine BR
Autoři: Benda, Roman
Vedoucí práce/školitel: Hynek, Martin
Oponent: Krutílek, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4682
Klíčová slova: tryskání;metací zařízení;automatický systém nastavení;CAD;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: blasting;blasting machine;automatic adjustment;CAD;FEM
Abstrakt: V diplomové práci je navrženo oboustranné uložení rolny a provedena pevnostní kontrola. Je navrhnut systém automatického nastavení metacího zařízení v závislosti na rozměru tryskaného profilu. Je vypracován CAD model a pomocí MKP je pevnostně zkontrolována tryskací kabina.
Abstrakt v dalším jazyce: In the thesis is designed two-sided installation of roller and stress analysis is performed. There is designed system of automatic adjustment of blasting machine depending on the size of the blasted profile. There is developed CAD model. The stress analysis of blasting cabinet is performed using FEM.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Benda.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Benda.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Benda.pdfPosudek oponenta práce891,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Benda.pdfPrůběh obhajoby práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4682

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.