Title: Optimalizace dopravního zařízení tryskacího stroje BR
Other Titles: Optimization of transport equipment of casting machine BR
Authors: Benda, Roman
Advisor: Hynek, Martin
Referee: Krutílek, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4682
Keywords: tryskání;metací zařízení;automatický systém nastavení;CAD;MKP
Keywords in different language: blasting;blasting machine;automatic adjustment;CAD;FEM
Abstract: V diplomové práci je navrženo oboustranné uložení rolny a provedena pevnostní kontrola. Je navrhnut systém automatického nastavení metacího zařízení v závislosti na rozměru tryskaného profilu. Je vypracován CAD model a pomocí MKP je pevnostně zkontrolována tryskací kabina.
Abstract in different language: In the thesis is designed two-sided installation of roller and stress analysis is performed. There is designed system of automatic adjustment of blasting machine depending on the size of the blasted profile. There is developed CAD model. The stress analysis of blasting cabinet is performed using FEM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Benda.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Benda.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Benda.pdfPosudek oponenta práce891,04 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Benda.pdfPrůběh obhajoby práce1,21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4682

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.