Název: Sjížděcí odtahová nástavba na přepravu osobních aut
Další názvy: Pull-out body of towing vehicle for car transport
Autoři: Toufar, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kemka, Vladislav
Oponent: Kovářík, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4683
Klíčová slova: odtahová nástavba;doprava;CAD;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: Traffic;Towing vehicle;CAD;FEM
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje přehled nástaveb pro odtah osobních automobilů, návrh a koncepce nástaveb. Vytvoření modelu v CAD, výpočtové ověření modelu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma´s thesis contains a summary of extensions for towing cars design and concept of extensions, 3D model created in CAD system and computational verification of model
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_TOUFAR.pdfPlný text práce16,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Toufar.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Toufar.pdfPosudek oponenta práce710,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Toufar.pdfPrůběh obhajoby práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4683

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.