Title: Sjížděcí odtahová nástavba na přepravu osobních aut
Other Titles: Pull-out body of towing vehicle for car transport
Authors: Toufar, Tomáš
Advisor: Kemka, Vladislav
Referee: Kovářík, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4683
Keywords: odtahová nástavba;doprava;CAD;MKP
Keywords in different language: Traffic;Towing vehicle;CAD;FEM
Abstract: Diplomová práce obsahuje přehled nástaveb pro odtah osobních automobilů, návrh a koncepce nástaveb. Vytvoření modelu v CAD, výpočtové ověření modelu.
Abstract in different language: The diploma´s thesis contains a summary of extensions for towing cars design and concept of extensions, 3D model created in CAD system and computational verification of model
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_TOUFAR.pdfPlný text práce16,35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Toufar.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Toufar.pdfPosudek oponenta práce710,33 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Toufar.pdfPrůběh obhajoby práce1,32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4683

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.