Název: Optimalizace těhlice s vybranými navazujícími komponenty vozu Formule SAE
Další názvy: Optimization of the upright with selected downstream components of the Formula SAE car
Autoři: Sedláček, František
Vedoucí práce/školitel: Barták, Jiří
Oponent: Souček, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4687
Klíčová slova: těhlice;Formule SAE;optimalizace;návrh;uložení kola;podvozek
Klíčová slova v dalším jazyce: upright;Formula SAE;optimization;proposal;uložení wheel;chassis
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje optimalizaci těhlice s vybranými navazujícími komponenty vozu Formule SAE. Navazujícími komponenty je myšlen zejména systém uložení a upevnění kola. Ten je navržen zcela nový pro zajištění kompatibility s nově zvoleným typem kol. Optimalizace těhlice je provedena, jak ze strany hmotnostní, tak i funkční s ohledem na dostatečnou pevnost a tuhost konstrukce.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the optimization of the upright with selected components of the Formula SAE car. The selected components are above system of placing and fitting the wheel. This system is designed as new for ensuring compatibility with new chosen type of wheel. The optimization of the upright is designed by weight and function regarding to the sufficient strength and stiffness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sedlacek_Frantisek_S10N0001P.pdfPlný text práce59,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Sedlacek.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Sedlacek.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Sedlacek.pdfPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4687

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.