Název: Space and Earth in Archaic Ionian Cosmologies
Další názvy: Prostor a Země v iónských archaických kosmologiích
Autoři: Kočandrle, Radim
Citace zdrojového dokumentu: KOČANDRLE, R. Space and Earth in Archaic Ionian Cosmologies. Ancient Philosophy, 2021, roč. 41, č. 2, s. 247-266. ISSN: 0740-2007
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Philosophy Documentation Center
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85114322707
http://hdl.handle.net/11025/46907
ISSN: 0740-2007
Klíčová slova: kosmologie;nebe;nebeská tělesa;prostor;Země
Klíčová slova v dalším jazyce: cosmology;earth;heaven;heavenly bodies;space
Abstrakt: Iónské archaické kosmologie byly mimo jiné především charakteristické meteorologickou povahou a předpokladem, že nebeská tělesa obíhala pouze kolem ploché Země. Lze nicméně soudit, že jejich společným východiskem byla představa, podle níž Země ztělesňovala dolní diimenzi celého univerza. V těchto koncepcích proto nebyl zpravidla předpokládán prostor pod Zemí a univerzum se rozkládalo právě pouze mezi povrchem Země a nebem.
Abstrakt v dalším jazyce: Archaic Ionian cosmologies were characterised above all by their meteorological nature and by the assumption that celestial bodies move only around a flat earth. One can, however, argue that their common foundation was the idea that the earth constitutes the lower dimension of the universe. In these conceptions, there was no space under the earth and the universe thus stretched only between the earth and the heaven.
Práva: Plný text není přístupný.
© Philosophy Documentation Center
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KFI)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
ancientphil_2021_0041_0002_0003_0022.pdf198,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/46907

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD