Title: Space and Earth in Archaic Ionian Cosmologies
Other Titles: Prostor a Země v iónských archaických kosmologiích
Authors: Kočandrle, Radim
Citation: KOČANDRLE, R. Space and Earth in Archaic Ionian Cosmologies. Ancient Philosophy, 2021, roč. 41, č. 2, s. 247-266. ISSN: 0740-2007
Issue Date: 2021
Publisher: Philosophy Documentation Center
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85114322707
http://hdl.handle.net/11025/46907
ISSN: 0740-2007
Keywords: kosmologie;nebe;nebeská tělesa;prostor;Země
Keywords in different language: cosmology;earth;heaven;heavenly bodies;space
Abstract: Iónské archaické kosmologie byly mimo jiné především charakteristické meteorologickou povahou a předpokladem, že nebeská tělesa obíhala pouze kolem ploché Země. Lze nicméně soudit, že jejich společným východiskem byla představa, podle níž Země ztělesňovala dolní diimenzi celého univerza. V těchto koncepcích proto nebyl zpravidla předpokládán prostor pod Zemí a univerzum se rozkládalo právě pouze mezi povrchem Země a nebem.
Abstract in different language: Archaic Ionian cosmologies were characterised above all by their meteorological nature and by the assumption that celestial bodies move only around a flat earth. One can, however, argue that their common foundation was the idea that the earth constitutes the lower dimension of the universe. In these conceptions, there was no space under the earth and the universe thus stretched only between the earth and the heaven.
Rights: Plný text není přístupný.
© Philosophy Documentation Center
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ancientphil_2021_0041_0002_0003_0022.pdf198,96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD