Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKočandrle, Radim
dc.date.accessioned2022-02-14T11:00:15Z-
dc.date.available2022-02-14T11:00:15Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKOČANDRLE, R. Space and Earth in Archaic Ionian Cosmologies. Ancient Philosophy, 2021, roč. 41, č. 2, s. 247-266. ISSN: 0740-2007cs
dc.identifier.issn0740-2007
dc.identifier.uri2-s2.0-85114322707
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46907
dc.description.abstractIónské archaické kosmologie byly mimo jiné především charakteristické meteorologickou povahou a předpokladem, že nebeská tělesa obíhala pouze kolem ploché Země. Lze nicméně soudit, že jejich společným východiskem byla představa, podle níž Země ztělesňovala dolní diimenzi celého univerza. V těchto koncepcích proto nebyl zpravidla předpokládán prostor pod Zemí a univerzum se rozkládalo právě pouze mezi povrchem Země a nebem.cs
dc.format20 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherPhilosophy Documentation Centeren
dc.relation.ispartofseriesAncient Philosophyen
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© Philosophy Documentation Centeren
dc.subjectkosmologiecs
dc.subjectnebecs
dc.subjectnebeská tělesacs
dc.subjectprostorcs
dc.subjectZeměcs
dc.titleSpace and Earth in Archaic Ionian Cosmologiesen
dc.title.alternativeProstor a Země v iónských archaických kosmologiíchcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedArchaic Ionian cosmologies were characterised above all by their meteorological nature and by the assumption that celestial bodies move only around a flat earth. One can, however, argue that their common foundation was the idea that the earth constitutes the lower dimension of the universe. In these conceptions, there was no space under the earth and the universe thus stretched only between the earth and the heaven.en
dc.subject.translatedcosmologyen
dc.subject.translatedearthen
dc.subject.translatedheavenen
dc.subject.translatedheavenly bodiesen
dc.subject.translatedspaceen
dc.identifier.doi10.5840/ancientphil202141217
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43934418
dc.project.IDGA19-05575S/Proměny pojetí prostoru v předsokratovských kosmologiíchcs
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ancientphil_2021_0041_0002_0003_0022.pdf198,96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD