Title: Proměna postavení farských hospodyní v polovině 20. století s přihlédnutím k situaci na Plzeňsku
Authors: Řeháček, Karel
Citation: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2020, roč. 6, č. 1, s. 67-84.
Issue Date: 2020
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://old.fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/khi/Dokumenty/BOH/BOH_1_2020.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46930
ISSN: 2336-7547
Keywords: farní hospodyně;římskokatolická církev;20. století;Plzeňský kraj
Keywords in different language: parish housekeepers;Roman Catholic church;20th century;region of Plzeň
Abstract in different language: The status of parish housekeepers underwent a turbulent development during the 20th century. From a simple servant, completely dependent on the clergy, she became a full‑fledged employee of the parish, an associate of a priest, a parish sister. The emancipation process has also had a positive impact on her material and social security. In addition to the positives, however, this development also brought numerous negatives.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BOH_1_2020-67-84.pdfPlný text825,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.