Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNěmec, Ladislavcs
dc.contributor.authorHubálek, Jancs
dc.contributor.refereeBačák, Miroslavcs
dc.date.accepted2012-06-13cs
dc.date.accessioned2013-11-05T12:00:06Z
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-11-05T12:00:06Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-05-25cs
dc.identifier48489cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4693
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem držáku turbodmycha-dla od firmy MBtech Bohemia s.r.o. Výběr vhodné varianty konstrukce držáku je realizován pomocí systému EDS. Optimální konstrukce držáku je společně s celou sestavou turbodmychadla podrobena teplotní a modál-ní analýze. Dále je přiložen výrobní výkres navržené varianty držáku.cs
dc.format47 s. (64 534 znaků) + 10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.subjectturbodmychadlocs
dc.subjectkonstrukce držákucs
dc.subjectpřeplňování motorucs
dc.subjectanalýza držákucs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectCADcs
dc.titleKonstrukční návrh držáku turbodmychadla osobního automobilucs
dc.title.alternativeThe engineering design of supercharger holder for passenger vehicleen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis deals with the mechanical design of turbocharger holder for MBtech Bohemia company. The selection of suitable variant is implemented using EDS system. Thermal and modal analysis is made on the holder optimal design together with complete turbocharger. The production drawing of chosen variant of holder is enclosed.en
dc.subject.translatedturbochargeren
dc.subject.translatedconstruction of holderen
dc.subject.translatedengine superchargingen
dc.subject.translatedanalysis of holderen
dc.subject.translatedFEMen
dc.subject.translatedCADen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Hubalek - 2012.pdfPlný text práce14,49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Hubalek.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Hubalek.pdfPosudek oponenta práce998,7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Hubalek.pdfPrůběh obhajoby práce1,23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4693

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.