2020

Kolekce

14 items
14 items

Recent Submissions

Kumpera, Jan
J. A. K. Komenský v kulturách vzpomínání. Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1 (8. 9.–21. 10. 2020).

Kilián, Jan
Studentská vědecká konference (SVK) ke starším dějinám Radnic

Kilián, Jank
Konference Města dobývaná, dobytá a okupovaná. Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 20. století, Praha, 6. října 2020

Kilián, Jan
Kateřina VALENTOVÁ‑BOBKOVÁ – Jarmila HLAVÁČKOVÁ – Hedvika KUCHAŘOVÁ (red.), Knihovna jezuitské koleje v Telči. Katalog výstavy, Praha 2020, 171 s.

Kilián, Jan
Pavel HRNČIŘÍK, Bitva u Nördlingenu 5. a 6. 9. 1634 (=edice Útrapy a hrůzy třicetileté války 7), České Budějovice: Veduta 2020, 96 s.