Název: Pojetí etiky v raném pozitivismu
Další názvy: Ethics in early positivism
Autoři: Kratochvíl, Miloš
Citace zdrojového dokumentu: KRATOCHVÍL, M. Pojetí etiky v raném pozitivismu. Kuděj, 2020, roč. 21, č. 1-2/2020, s. 79-96. ISSN: 1211-8109
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46959
ISSN: 1211-8109
Klíčová slova: etika;pozitivismus;svědomí;svoboda vůle
Klíčová slova v dalším jazyce: ethics;positivism;conscinence;freedom of the will
Abstrakt: Témata tradičně řazená do dějin etiky, jako je otázka svobody vůle, svědomí, či vztah faktů a norem jsou živými tématy dodnes, ačkoli často již na poli vědeckých bádání. Touto cestou nasměroval etiku pozitivismus devatenáctého století. Cílem tohoto textu je ukázat, jak se pojetí etických témat liší v jednotlivých variantách pozitivismu, reprezentovaných Comtem, Millem a Krejčím. Na každé z těchto modifikací se pokusím ukázat, že pozitivismus v jakékoli podobě byl směrem etickým a že zpracovává i některá metafyzická témata. Odlišnosti mezi vybranými třemi podobami pozitivismu budou spojeny právě s odlišnými stanovisky autorů v těchto oblastech.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic in moral philosophy, such as freedom of the will, conscience, relation of facts and norms, are still alive, although nowadays it is within sciences than within philosophy. It was the 19th Century positivism what directed ethics this way. The purpose of this text is to show, that there are different kinds of positivism (represented for this purpose by Comte, Mill and Krejčí) and that the conceptions of moral theoretical concepts vary as a result of different metaphysical and political backgrounds.
Práva: Plný text není přístupný.
© Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KFI)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
kudej_2021_sazba-po-korekturach_2-nahled-79-96.pdf754,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/46959

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD