Title: Třímotorové UAV se sklápěcími rotory
Other Titles: UAV Tricopter with tilting rotors
Authors: Holeček, Jiří
Advisor: Barták, Jiří
Referee: Mraček, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4697
Keywords: trikoptéra;tiltrotor;konstrukce;aerodynamika;mechanika;stabilita;letové režimy;naklápění
Keywords in different language: tricopter;tiltrotor;design;aerodynamic;mechanics;stability;flight modes;tilting
Abstract: Diplomová práce obsahuje rešerši zaměřenou na trikoptéry a tiltrotory. Konstrukční řešení UAV letounu z hlediska stability jak v letu tak i visu, dimenzování pohonných jednotek, akumulátoru, nosných a ovládacích ploch. Návrh systému pro vyrovnávání reakčních účinků motorů a dimenzování sklápěcího mechanismu rotorů s respektováním gyroskopických momentů. Dále byly řešeny aerodynamické charakteristiky vybraných profilů a problematika dynamických účinků rotorů.
Abstract in different language: This thesis contains researches of tricopters and tiltrotors. Design of UAV convertoplane from the point of its stability in flight and hovering, design of power units, accumulator, wing and flight control surfaces. Design of device for eliminating the reaction torque and tilting mechanism with respecting the gyroscopic moment. Aerodynamic characteristics of chosen airfoils and the rotor dynamic problems were solved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_Jiri_Holecek_S10N0005P.pdfPlný text práce12,15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Holecek.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Holecek.pdfPosudek oponenta práce11,31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Holecek.pdfPrůběh obhajoby práce1,23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.