Název: Třímotorové UAV se sklápěcími rotory
Další názvy: UAV Tricopter with tilting rotors
Autoři: Holeček, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Barták, Jiří
Oponent: Mraček, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4697
Klíčová slova: trikoptéra;tiltrotor;konstrukce;aerodynamika;mechanika;stabilita;letové režimy;naklápění
Klíčová slova v dalším jazyce: tricopter;tiltrotor;design;aerodynamic;mechanics;stability;flight modes;tilting
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje rešerši zaměřenou na trikoptéry a tiltrotory. Konstrukční řešení UAV letounu z hlediska stability jak v letu tak i visu, dimenzování pohonných jednotek, akumulátoru, nosných a ovládacích ploch. Návrh systému pro vyrovnávání reakčních účinků motorů a dimenzování sklápěcího mechanismu rotorů s respektováním gyroskopických momentů. Dále byly řešeny aerodynamické charakteristiky vybraných profilů a problematika dynamických účinků rotorů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis contains researches of tricopters and tiltrotors. Design of UAV convertoplane from the point of its stability in flight and hovering, design of power units, accumulator, wing and flight control surfaces. Design of device for eliminating the reaction torque and tilting mechanism with respecting the gyroscopic moment. Aerodynamic characteristics of chosen airfoils and the rotor dynamic problems were solved.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA_PRACE_Jiri_Holecek_S10N0005P.pdfPlný text práce12,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Holecek.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Holecek.pdfPosudek oponenta práce11,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Holecek.pdfPrůběh obhajoby práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4697

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.