Title: Křimické zelí, kulinární tradice a badatelský dějepis aneb Rodinná paměť a její využití ve výuce
Other Titles: Cabbage from Krimice, culinary traditions and research history or Family memory and its use in research
Authors: Morávková, Naděžda
Citation: MORÁVKOVÁ, N. Křimické zelí, kulinární tradice a badatelský dějepis aneb Rodinná paměť a její využití ve výuce. MEMO, 2021, roč. 11, č. 2, s. 122-137. ISSN: 1804-753X
Issue Date: 2021
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46982
ISSN: 1804-753X
Keywords: orální historie;kulinární dědictví;Lobkowiczové;křimické zelí;badatelská výuka
Keywords in different language: oral history;culinary heritage;Lobkowicz;cabbage from Krimice;research teaching
Abstract: Studie představuje možnosti využití badatelských postupů oral history v rámci školního vyučování dějepisu. Jedná se o vyučovací projekt, kdy žáci formou řízených rozhovorů s pamětníky zjišťují povědomí o kulinárním dědictví Plzeň‑ ského regionu a popularitě tradičního křimického zelí. Výstupem výzkumu je jednak samotné žákovské šetření, jednak didaktický cíl – tvorba kompetencí, které vedou k budování občanské gramotnosti generace jednadvacátého století.
Abstract in different language: The study presents the possibilities of using oral history research methods within the school teaching of history. This is a teaching project in which students find out in an interview with witnesses about the culinary heritage of the Pilsen re‑ gion and the popularity of traditional cabbage from Krimice. The output of the research is both the student survey itself and the didactic goal – the creation of competencies that lead to the building of civic literacy of the generation of the twenty-first century.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Memo_2021_2-122-137.pdf368,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD