Název: Konstrukční návrh rehabilitačního zařízení pro méně pohyblivé osoby
Další názvy: Construction Design of Rehabilitation Tool for Less Mobile Persons
Autoři: Šinal, Martin
Vedoucí práce/školitel: Formánek, Josef
Oponent: Kalivoda, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4699
Klíčová slova: rehabilitace;fyzioterapie;tetraplegie;kvadruplegie;pohyb;fyziologie;konstrukce;návrh
Klíčová slova v dalším jazyce: rehabilitation;physiotherapy;tetraplegia;quadriplegia;exercise;physiology;construction;design
Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo navrhnout technický systém, který umožní provádění opakovaných pohybů vedoucích k rehabilitaci pacientů. Cílovou skupinou jsou pacienti po úrazech a nemocích, ale stejně tak pacienti vyžadující opakované pohyby jako preventivní prvek. V průběhu práce byla vypracována rešerše různých zranění a nemocí, definovány vhodné opakované pohyby a navržen technický systém vycházející ze stávající řešení firmy Kalpe. Výsledkem práce je modulární technický systém umožňující různé druhy opakovaných pohybů široké škále pacientů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of diploma thesis was to design a technical system which allows making repeating movement that help with rehabilitation of patients. Target group are patients after crashes and illnesses and also patients who require repeating movements as prevention. During the thesis there was made a research focused on types of illnesses and injuries, repeating movements were defined and technical system was designed. This system is based on a current product of Kalpe company. The result of the thesis is modular technical system which allows different types of repeating movements for wide range of patients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Martin_Sinal.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Sinal.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - Sinal.pdfPosudek oponenta práce752,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Sinal.pdfPrůběh obhajoby práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4699

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.