Název: Family business succession in the V3 countries
Autoři: Luštický, Martin
Musil, Martin
Citace zdrojového dokumentu: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2021, roč. 11, č. 2, s. 14-25.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46990
ISSN: 1805-0603
Klíčová slova: rodinná firma;obchodní nástupnictví;plánování;krajské úřady
Klíčová slova v dalším jazyce: family business;business succession;planning;regional authorities
Abstrakt v dalším jazyce: This paper reacts on one of the main issues the family businesses are facing with – handling the business succession process. The aim of the paper is to analyze the process of family business handover and its support from a side of the regional authorities in the South Bohemia Region (Czech Republic), the Presov Region (Slovakia) and the Mazowiecke Region (Poland). The research framework combines face-to-face interviews and impersonal questionnaire survey to obtain data. It applies standard management data analyzing methods to identify the key strategic objectives and tasks for facilitating and sustaining the family businesses and the business succession process. The objectives and tasks are structured in the following areas: (I) Information Gathering & Monitoring, (II) Planning & Implementation, (III) Support & Facilitation, (IV) Cooperation & Coordination. In addition, the tasks are enriched of various good practices from analyzed regions to enhance their impact in practice.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2021)
Číslo 2 (2021)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
3_Lusticky_Musil.pdfPlný text576,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/46990

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.