Název: Why Use Position Features in Liver Segmentation Performed by Convolutional Neural Network
Další názvy: Proč vvyužívat polohové příznaky při segmentaci jater s využitím konvolučních neuronových sítí
Autoři: Jiřík, Miroslav
Hácha, Filip
Gruber, Ivan
Pálek, Richard
Mírka, Hynek
Železný, Miloš
Liška, Václav
Citace zdrojového dokumentu: JIŘÍK, M. HÁCHA, F. GRUBER, I. PÁLEK, R. MÍRKA, H. ŽELEZNÝ, M. LIŠKA, V. Why Use Position Features in Liver Segmentation Performed by Convolutional Neural Network. Frontiers in Physiology, 2021, roč. 12, č. October 2021, s. nestránkováno. ISSN: 1664-042X
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Frontiers Media S.A.
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85117256040
http://hdl.handle.net/11025/47013
ISSN: 1664-042X
Klíčová slova v dalším jazyce: liver volumetry;semantic segmentation;machine learning;convolutional neural network;medical imaging;position features
Abstrakt v dalším jazyce: The calculation of liver volume is primarily based on Computed Tomography. Unfortunately, automatic segmentation algorithms based on handcrafted features tend to leak segmented objects into surrounding tissues like the heart or the spleen. Currently, convolutional neural networks are widely used in various applications of computer vision including image segmentation, while providing very promising results. In our work, we utilize robustly segmentable structures like the spine, body surface, and sagittal plane. They are used as key points for position estimation inside the body. The signed distance fields derived from these structures are calculated and used as an additional channel on the input of our convolutional neural network, to be more specific U-Net, which is widely used in medical image segmentation tasks. Our work shows that this additional position information improves the results of the segmentation. We test our approach in two experiments on two public datasets of Computed Tomography images. To evaluate the results, we use the Accuracy, the Hausdorff distance, and the Dice coefficient. Code is publicly available at: https://gitlab.com/hachaf/liver-segmentation.git.
Práva: © authors
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KIV)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Jirik_2021_Why_Use_Position_fphys_2021_734217.pdf1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47013

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD