Název: Heterogeneous Face Recognition from Facial Sketches
Další názvy: Heterogenní rozpoznávání lidské tváře ze skic
Autoři: Gruber, Ivan
Citace zdrojového dokumentu: GRUBER, I. Heterogeneous Face Recognition from Facial Sketches. Informatica, 2021, roč. 45, č. 3, s. 487-488. ISSN: 0350-5596
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Slovene Society Informatika
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85119414749
http://hdl.handle.net/11025/47014
ISSN: 0350-5596
Klíčová slova: heterogenní rozpoznávání lidské tváře;generativní adversarialní sítě
Klíčová slova v dalším jazyce: heterogeneous face recognition;generative adversarial networks
Abstrakt v dalším jazyce: This paper presents a short summary of a dissertation thesis. The thesis presents a novel approach named X-Bridge for image-to-sketch translation for automatic heterogeneous face recognition. X-Bridge is based on a conditional adversarial network with an additional reconstruction path and a shared-latent space assumption between the original and the reconstruction path. With these modications, the results provided by X-Bridge overcome other state-of-the-art methods.
Práva: © Slovene Society Informatika
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (NTIS)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
3313-8532-1-PB.pdf1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47014

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD