Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBarták, Jiří
dc.contributor.authorKubička, Pavel
dc.contributor.refereeSouček, Miroslav
dc.date.accepted2012-06-13
dc.date.accessioned2013-11-05T12:00:07Z-
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-11-05T12:00:07Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-25
dc.identifier48890
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4702
dc.description.abstractDiplomová práce na téma tříkolové třístopé vozidlo na lidský pohon se zabývá konstrukčním návrhem studie vozidla uvedeného v názvu tématu. Za tímto účelem je obsažena krátká rešerše světovým a tuzemským trhem tříkolek určených zejména pro dospělé. Na základě poznatků získaných v rešerši je sestavena specifikace požadavků kladených na daný technický systém, která pomáhá stanovit klíčové oblasti vlastního konstrukčního návrhu. Práce se dále zabývá odvozením analytických vztahů pro výpočet stability tříkolky při průjezdu obloukem. Odvozené vztahy pomohou srovnat vzniklý návrh konstrukce s konkurenčními výrobky. Na samém konci je tříkolka ověřena z hlediska pevnosti konstrukce pomocí metody konečných prvků.cs
dc.format89 s. (105 000 znaků), 7 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttříkolkacs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectzměna rozchodu kolcs
dc.titleTříkolové třístopé vozidlo na lidský pohoncs
dc.title.alternativeHuman powered three-wheel vehicleen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis based on the human powered three-wheel vehicle deals with design of the trike. The very first part of the document contains research of market for trikes designed for adults. Research helps to make up the specification of requirements. Project also contains analysis of the stability in curve. That is one of the key parameters to bench marking with competitive products. The strength of design is validated with using of finite element method.en
dc.subject.translatedtrikeen
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedergonomicsen
dc.subject.translatedstabilityen
dc.subject.translatedchange of wheel gaugeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kubicka_2012.pdfPlný text práce22,15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Kubicka.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Kubicka.pdfPosudek oponenta práce657,39 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Kubicka.pdfPrůběh obhajoby práce1,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4702

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.