Název: Konstrukce pevného krytu zavazadlového prostoru
Další názvy: Construction of the luggage space solid cover
Autoři: Müller, Eduard
Vedoucí práce/školitel: Hynek, Martin
Oponent: Jasnický, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4703
Klíčová slova: konstrukce;kryt;frézování;pinčovací nástroj;Catia V5;MS Marc;experiment
Klíčová slova v dalším jazyce: construction;cover;milling;pinch tool;Catia V5;MS Marc;experiment
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje vlastní návrh krytu zavazadlového prostoru, popis výroby tvarových ploch, konstrukční návrh pinčovacího nástroje, výkresovou dokumentaci, výpočet pevného krytu a provedení experimentu na pevném krytu zavazadlového prostoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis includes a custom luggage cover design, description of the production shaped surfaces, construction pinch tool, drawings, calculation of stiff cover and maked experiment on the luggage spaces cover.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Eduard_Muller.pdfPlný text práce12,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek vedouciho - Muller.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Posudek oponenta - MULLER.pdfPosudek oponenta práce767,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Muller.pdfPrůběh obhajoby práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4703

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.