Title: Korespondence historika Josefa Strnada, zakladatele odborného plzeňského dějepisectví, uložená v Archivu města Plzně
Other Titles: Correspondence of the historian Josef Strnad, the founder of professional Pilsen historiography, stored in the Archive of the City of Pilsen
Authors: Polívka, Jiří
Morávková, Naděžda
Citation: POLÍVKA, J. MORÁVKOVÁ, N. Korespondence historika Josefa Strnada, zakladatele odborného plzeňského dějepisectví, uložená v Archivu města Plzně. Bohemiae occidentalis historica, 2021, roč. 7, č. 2, s. 112-126. ISSN: 2336-7547
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47043
ISSN: 2336-7547
Keywords: Plzeňská historická škola;Josef Strnad;Archiv města Plzně;Muzeum Plzně
Keywords in different language: Pilsen historical school;Josef Strnad;Archive of the City of Pilsen;Museum of Pilsen
Abstract: Tento článek je věnován Josefu Strnadovi, zakladateli moderního archivnictví a historiografie v Plzni, a jeho korespondenci s významnými historiky a kolegy té doby. Byl historikem „Gollovy školy“ a středoškolským učitelem. Jeho korespondence je významným historickým pramenem nejen pro dějiny Plzně. Ukazuje historický diskurz doby a profesní rétoriku těchto pozitivistických vědců. Veškerá zde uvedená korespondence pochází z fondů Archivu města Plzně. Pro lepší orientaci ve Strandově korespondenci lze použít následující text.
Abstract in different language: This article is dedicated to Josef Strnad, the founder of modern archiving and historiography in Pilsen and his correspondence with important historians and colleagues of those times. He was a historian of the "Goll school" and a secondary school teacher. His correspondence is an important historical source not only for the history of Pilsen. It shows the historical discourse of the time and the professional rhetoric of these positivist scientists. All correspondence mentioned here comes from the funds of the Archive of the City of Pilsen. The following text can be used for better orientation in Strand's correspondence.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Strnadova korespondence správná_opravená 22_11.docx57,03 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD