Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŽlábek, Pavel
dc.contributor.authorKoščo, Tomáš
dc.contributor.authorSemeš, Marián
dc.date.accessioned2022-03-07T11:00:25Z-
dc.date.available2022-03-07T11:00:25Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationŽLÁBEK, P. KOŠČO, T. SEMEŠ, M. Fatigue properties of weld joint of gas pipelines. In Procedia Structural Integrity, ScienceDirect. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2021. s. 1007-1012. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2452-3216cs
dc.identifier.issn2452-3216
dc.identifier.uri2-s2.0-85120714271
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47103
dc.description.abstractPotrubní systémy i tlakové nádoby v provozu mají některé úseky nebo spoje, ve kterých se provozní podmínky liší od těch, které byly uvažovány ve fázi návrhu. Těmito místy jsou obvykle přečerpávací stanice nebo kompresorové stanice, kde dochází k dynamickým efektům, které se přidávají k tlakovému zatížení potrubních systémů. Nejvíce zatěžované úseky jsou svarové spoje. Únavové vlastnosti byly měřeny na vzorcích z původních svarových spojů potrubí. Spolu s víceletým sledováním zatížení potrubí na kompresorové stanici je možné odhadnout skutečnou únavovou pevnost a životnost svařovaných potrubí.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevier Science BVen
dc.relation.ispartofseriesProcedia Structural Integrity, ScienceDirecten
dc.rights© authorsen
dc.subjectÚnavacs
dc.subjectPotrubícs
dc.subjectVibracecs
dc.subjectSvarové spojecs
dc.titleFatigue properties of weld joint of gas pipelinesen
dc.title.alternativeÚnavové vlastnosti svarového spoje plynovodůcs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeConferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedPipeline systems as well as pressure vessels under operation, possess some sections or junctions in which the operation conditions are different to those which were considered during the design stage. These places are usually booster pump stations or compressor stations where there are dynamical effects which are added to a pressure loading of piping systems. The most loaded sections are weld joints. Fatigue properties were measured on the specimens from the original weld joints of the pipelines. Together with the multiannual monitoring of loading pipelines at the compressor station it is possible to estimate the real fatigue strength and lifetime of welded pipelines.en
dc.subject.translatedfatigueen
dc.subject.translatedpipelineen
dc.subject.translatedvibrationsen
dc.subject.translatedweld jointsen
dc.identifier.doi10.1016/j.prostr.2021.10.111
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43935129
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1-s2.0-S2452321621002067-main.pdf729,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47103

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD