Název: Automatizované měření voltampérových charakteristik tranzistorů pomocí LabVIEW
Další názvy: Automated measurement of volt-amps characteristics of transistors with LabVIEW
Autoři: Záruba, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hromadka, Karel
Oponent: Rendl, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4711
Klíčová slova: tranzistory;statické charakteristiky;LabView;National instruments;DQA;automatizované měření
Klíčová slova v dalším jazyce: transistor;static characteristic;LabView;National instruments;DQA;automated measurement
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou automatizovaného měření voltampérových charakteristik tranzistorů. V teoretické části jsou popsány parametry a vlastnostmi tranzistorů a popisuje vývojové prostředí LabVIEW. Pro účely měření byla použita multifunkční měřicí karta NI USB-6008/6009 od společnosti National Instruments. Softwarová část byla zpracována ve vývojovém prostředí LabVIEW. Výsledky práce již byly využity pro automatizaci laboratorní úlohy v předmětu Speciální součástky pro elektroniku.
Abstrakt v dalším jazyce: This undergraduate thesis deals with the issues of automatic measurement of transistor voltamp characteristics. The theoretical part focuses on the basic parameters and qualities of transistors and describes the LabVIEW Development interface. The multi-purpose measuring card NI USB-6008/6009 has been utilized for the purposes of measurement. The software part was processed in the Development Interface LabVIEW. The results of the thesis have already been used for the automation during the lab assignment in the subject Special Spare Parts for Electronics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zaruba_Jan.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047389_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047389_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047389_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce134,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4711

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.