Title: Reduction of Inter-process Communication in Distributed Simulation of Road Traffic
Other Titles: Redukce meziprocesové komunikace v distribuované simulaci silniční dopravy
Authors: Potužák, Tomáš
Citation: POTUŽÁK, T. Reduction of Inter-process Communication in Distributed Simulation of Road Traffic. In Proceedings of the 2020 IEEE/ACM 24th International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications (DS-RT). Piscataway: IEEE, 2020. s. 123-132. ISBN: 978-1-72817-343-6 , ISSN: 1550-6525
Issue Date: 2020
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85094868204
http://hdl.handle.net/11025/47119
ISBN: 978-1-72817-343-6
ISSN: 1550-6525
Keywords: silniční doprava;distribuovaná simulace;redukce komunikace;agregovaný přenos;ztrátová komprese dat
Keywords in different language: road traffic;distributed simulation;communication reduction;aggregate transfer;lossy data compression
Abstract: V tomto článku jsou porovnány dva efektivní komunikační protokoly pro distribuovanou simulaci silniční dopravy, které jsme vyvinuly během našeho předchozího výzkumu. Tyto protokoly – Long Step (LS) a Long Step Binary (LSB) – redukují meziprocesovou komunikaci využitím agregovaného přenosu a/nebo ztrátové komprese dat. Polocentralizované, centralizované a distribuované varianty obou protokolů byly zevrubně testovány a porovnány s referenčním komunikačním protokolem reprezentujícím běžný protokol distribuovaných simulátorů silniční dopravy. Testy ukazují značnou úsporu počtu přenesených zpráv a, co je důležitější, i celkového výpočetního času.
Abstract in different language: In this paper, two efficient communication protocols for distributed road traffic simulation, which we developed during our previous research, are compared. These protocols – the Long Step (LS) protocol and the Long Step Binary (LSB) protocol – reduce the inter-process communication using an aggregate message transfer and/or a lossy data compression. Semi-centralized, centralized, and distributed variants of both protocols were thoroughly tested and compared to a reference communication protocol representing a common protocol of distributed road traffic simulators. The tests indicate significant savings of the number of transferred messages and, more importantly, of the total computation time.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
potuzak-DS-RT-2020-proceedings.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD