Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPotužák, Tomáš
dc.date.accessioned2022-03-14T11:00:20Z-
dc.date.available2022-03-14T11:00:20Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPOTUŽÁK, T. Reduction of Inter-process Communication in Distributed Simulation of Road Traffic. In Proceedings of the 2020 IEEE/ACM 24th International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications (DS-RT). Piscataway: IEEE, 2020. s. 123-132. ISBN: 978-1-72817-343-6 , ISSN: 1550-6525cs
dc.identifier.isbn978-1-72817-343-6
dc.identifier.issn1550-6525
dc.identifier.uri2-s2.0-85094868204
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47119
dc.description.abstractV tomto článku jsou porovnány dva efektivní komunikační protokoly pro distribuovanou simulaci silniční dopravy, které jsme vyvinuly během našeho předchozího výzkumu. Tyto protokoly – Long Step (LS) a Long Step Binary (LSB) – redukují meziprocesovou komunikaci využitím agregovaného přenosu a/nebo ztrátové komprese dat. Polocentralizované, centralizované a distribuované varianty obou protokolů byly zevrubně testovány a porovnány s referenčním komunikačním protokolem reprezentujícím běžný protokol distribuovaných simulátorů silniční dopravy. Testy ukazují značnou úsporu počtu přenesených zpráv a, co je důležitější, i celkového výpočetního času.cs
dc.format10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIEEEen
dc.relation.ispartofseriesProceedings of the 2020 IEEE/ACM 24th International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications (DS-RT)en
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© IEEEen
dc.subjectsilniční dopravacs
dc.subjectdistribuovaná simulacecs
dc.subjectredukce komunikacecs
dc.subjectagregovaný přenoscs
dc.subjectztrátová komprese datcs
dc.titleReduction of Inter-process Communication in Distributed Simulation of Road Trafficen
dc.title.alternativeRedukce meziprocesové komunikace v distribuované simulaci silniční dopravycs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeConferenceObjecten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedIn this paper, two efficient communication protocols for distributed road traffic simulation, which we developed during our previous research, are compared. These protocols – the Long Step (LS) protocol and the Long Step Binary (LSB) protocol – reduce the inter-process communication using an aggregate message transfer and/or a lossy data compression. Semi-centralized, centralized, and distributed variants of both protocols were thoroughly tested and compared to a reference communication protocol representing a common protocol of distributed road traffic simulators. The tests indicate significant savings of the number of transferred messages and, more importantly, of the total computation time.en
dc.subject.translatedroad trafficen
dc.subject.translateddistributed simulationen
dc.subject.translatedcommunication reductionen
dc.subject.translatedaggregate transferen
dc.subject.translatedlossy data compressionen
dc.identifier.doi10.1109/DS-RT50469.2020.9213673
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number628982300017
dc.identifier.obd43930345
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
potuzak-DS-RT-2020-proceedings.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD