Title: Distributed Active Faults Diagnosis for Systems with Conditionally Dependent Faults
Authors: Straka, Ondřej
Punčochář, Ivo
Citation: STRAKA, O. PUNČOCHÁŘ, I. Distributed Active Faults Diagnosis for Systems with Conditionally Dependent Faults. In Proceedings of the 21st IFAC World Congress. Amsterdam: Elsevier, 2020. s. 13613-13618. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2405-8963
Issue Date: 2020
Publisher: Elsevier
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85105112519
http://hdl.handle.net/11025/47122
ISSN: 2405-8963
Keywords: detekce chyb, rozlehlé systémy, vícenásobné modely, interagující vícenásobné modely
Keywords in different language: fault diagnosis, large scale systems, multiple models, interacting multiple models
Abstract: Článek se zabývá aktivní detekcí chyb stochastických rozlehlých systémů v situacích, kdy chyba v některém subsystému ovlivní pravděpodobnost toho, že dojde k chybě v jiných subsystémech. V článku se uvažují vícenásobné modely, kde jeden model vždy popisuje bezporuchové chování subsystému a ostatní modely popisují poruchové chování. Přechody mezi těmito modely jsou charakterizované pravděpodobnostně. Článek navrhuje dva algoritmy aktivní detekce chyb - decentralizovaný a distribuovaný. Jejich chování je porovnáno prostřednictvím numerického příkladu.
Abstract in different language: The paper deals with active fault diagnosis of stochastic large scale systems for the cases when the fault in one subsystem may change probability of occurrence of faults in other subsystems. The multiple model framework is considered and each subsystem is represented by a set of models describing fault-free and faulty behavior. The transitions between them are characterized probabilistically. The paper proposes two active fault diagnosis algorithms, a decentralized one and a distributed one. Their performance is compared in a numerical example.
Rights: © authors
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
article_IFAC20_StPu.pdf441,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD