Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBricín, David
dc.contributor.authorKříž, Antonín
dc.date.accessioned2022-03-14T11:00:22Z-
dc.date.available2022-03-14T11:00:22Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationBRICÍN, D. KŘÍŽ, A. Influence of the boriding process on the properties and the structure of S265 steel and X6CrNiTi18-10 steel. Manufacturing Technology, 2021, roč. 21, č. 1, s. 37-44. ISSN: 1213-2489cs
dc.identifier.issn1213-2489
dc.identifier.uri2-s2.0-85102283112
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47128
dc.description.abstractTato případová studie se zabývá změnami v mikrostruktuře oceli S265 a oceli X6CrNiTi18-10 po procesu jejich chemicko-tepelného zpracování boridováním. Vzorky vyrobené z těchto ocelí byly boridovány v zásypu prášku při 900 0C. Při boridování se na povrchu vzorků obou typů ocelí, vytvořila povrchová vrstva Fe-B. Vytvořená vrstva se však podle typu zpracovávaného materiálu lišila svojí morfologií složením z důvodu různého stupně legování matrice ocelí přísadovými prvky. Vytvořená Fe-B vrstva vykazovala vysoký stupeň adheze a koheze. Díky změnám v mikrostruktuře oceli S265 boridováním, zejména z důvodu výrazného zhrubnutí jejích zrn, došlo k poklesu odolnosti povrchu tohoto materiálu vůči tribologickému otěru. Opačný efekt byl zaznamenán pro ocel X6CrNiTi18-10. Díky procesu boridování došlo dále u vzorků obou ocelí po procesu boridování ke změně v jejich korozní odolnosti.cs
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherJan-Evangelista-Purkyne-Universityen
dc.relation.ispartofseriesManufacturing Technologyen
dc.rights©Manufacturing Technologyen
dc.subjectS265cs
dc.subjectX6CrNiTi18-10cs
dc.subjectboridovánícs
dc.subjectkorozní odolnostcs
dc.subjectopotřebenícs
dc.titleInfluence of the boriding process on the properties and the structure of S265 steel and X6CrNiTi18-10 steelen
dc.title.alternativeVliv boridování na vlastnosti a strukturu oceli S265 a oceli X6CrNiTi18-10cs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis investigation studied the changes in the microstructure of steels S265 and X6CrNiTi18-10 as a result of their chemical-thermal treatment by boriding. The steels were borided in Durborid boriding powder at 900 0C. During this process, surface layers of Fe-B borides formed in both steels. The layers differed in their morphologies and compositions due to the different degrees of alloying of the matrix of the steels by the additive elements. The Fe-B layers showed high adhesive and cohesive resistance in both steels. Due to changes in the microstructure of the S265 steel, and especially due to significant coarsening of the original grain of its matrix, its resistance to tribological abrasion after boriding decreased. The opposite effect was observed for X6CrNiTi18-10 steel. As a result of boriding, both steels changed their corrosion resistance.en
dc.subject.translatedS265en
dc.subject.translatedX6CrNiTi18-10en
dc.subject.translatedboridingen
dc.subject.translatedcorrosion resistanceen
dc.subject.translatedwearen
dc.identifier.doi10.21062/mft.2021.003
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43933142
dc.project.IDSGS-2018-051/Aplikace nových postupů úpravy a testování povrchu i objemových materiálů za účelem zvýšení uplatnitelnosti konstrukčního celku nebo pracovního nástroje v průmyslové praxics
Appears in Collections:Články / Articles (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bricin_Manufacturing_Technology.pdf941,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD