Název: Proměny etnografických časopisů Slovácka v letech 1936-1950
Další názvy: Transformations of Ethnography Journals in Slovácko in 1936-1950
Autoři: Janák, Viktor
Citace zdrojového dokumentu: JANÁK, V. Proměny etnografických časopisů Slovácka v letech 1936-1950. Historica Olomucensia. Sborník prací historických, 2021, roč. 61, č. Neuveden, s. 167-184. ISSN: 1803-9561
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47167
ISSN: 1803-9561
Klíčová slova: národopis;Slovácko;Uprkův kraj;Moravskoslovenské pomezí;lidová tvorba;Malovaný kraj
Klíčová slova v dalším jazyce: ethnography;the Slovácko region;Uprkův kraj;Moravian-Slovak borderland;Lidová tvorba;Malovaný kraj
Abstrakt: Od první poloviny třicátých let do padesátých let 20. století čelila Slovácká společnost, stejně jako celá Československá republika, významným změnám. Tyto změny se zákonitě musely promítnout i do takových odvětví, jakým je národopis. Spolky a skupiny, které se zabývaly národopisem Slovácká v těchto letech, vydávaly svá vlastní periodika, do nichž přispívali jak členové těchto spolků, tak uznávaní odborníci. Jejich rétorika se pak zákonitě odvíjela od režimu, který působil zvenčí a ovlivňoval tak přímo i nepřímo kvalitu a směr národopisců. Jednou ze změn pro národopis v tomto období bylo vytvoření Protektorátu Čechy a Morava, kdy se národopisci dostali pod tlak nacistických orgánů, přičemž každá skupina národopisců se s tímto tlakem vyrovnávala jiným způsobem. Někteří se snažili zachovat národopis bez ideologických vlivů a případné tlaky zvenčí vyčistily v příspěvky, které daly zadostiučinění vládnoucí skupině, ale nezměnily charakter národopisu. Jiné skupiny se nechaly tlakem ovlivnit natolik, že národopis kompromitovaly.
Abstrakt v dalším jazyce: From the first half of 1930s until the 1950s, the society of Slovácko as well as the entire Czechoslovak Republic faced significant changes. These changes were inevitably reflected even in areas such as ethnography. Associations and groups, addressing the ethnography of Slovácko in this period, published their own periodicals. Their contributors were both members of these associations and renowned professionals. Their narrative was obviously dependent on the regime as an external source of influence which affected directly or indirectly the quality and direction of ethnographers. One of the changes related to the ethnography of the period was the establishment of the Protectorate of Bohemia and Moravia; as a consequence, ethnographers had to face pressure from Nazi authorities, and each group of ethnographers dealt with this pressure in a different way. Some were trying to maintain pure ethnography, and the pressure from the outside resulted in publication of contributions to satisfy the governing group which, however, did not change the nature of ethnography. In contrast, other groups were influenced by the pressure to such an extent that they compromised ethnography.
Práva: Plný text není přístupný.
© Ivana Koucká, Vojtěch Češík, Barbora Dietrichová, Klára Staňková
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KHV)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Janák.pdf1,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47167

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD