Název: Drinking water supply as a factor for decisions to change housing – views of inhabitants in a nation-wide questionnaire survey.
Další názvy: Výsledky překladu Zásobování pitnou vodou jako faktor rozhodování o změně bydlení – názory obyvatel v celostátním dotazníkovém šetření
Autoři: Kureková, Lucie
Hejduková, Pavlína
Hejduk, Tomáš
Cölba, Miroslav
Roub, Radek
Citace zdrojového dokumentu: KUREKOVÁ, L. HEJDUKOVÁ, P. HEJDUK, T. CÖLBA, M. ROUB, R. Drinking water supply as a factor for decisions to change housing – views of inhabitants in a nation-wide questionnaire survey.. In Preliminary Proceedings of the 14th Economics & Finance Conference. Praha: IISES, 2020. s. 99-109. ISBN: 978-80-7668-002-9 , ISSN: 2336-6044
Datum vydání: 2020
Nakladatel: IISES
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/47172
ISBN: 978-80-7668-002-9
ISSN: 2336-6044
Klíčová slova: zásobování pitnou vodou;dotazník;municipality;pitná voda;bydlení
Klíčová slova v dalším jazyce: Water Supply;Questionnaire;Municipalities;Drinking water;Housing
Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou zásobování pitnou vodou jako faktorem změny bydlení a prezentuje vybrané výsledky realizovaného dotazníkového šetření v ČR z pohledu obyvatel ČR starších 15 let. Příspěvek prezentuje konkrétní výstupy projektu č. . TL02000060 s názvem „Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socioekonomického rozvoje společnosti“, který vznikl za podpory Technologické agentury ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper deals with the issue of drinking water supply as a factor for changing housing and presents selected results of the implemented questionnaire survey in the Czech Republic from the perspective of Czech inhabitants over the age of 15. The paper presents the particular outputs of project no. TL02000060 entitled “Availability of Drinking Water for Inhabitants of Small Municipalities as an Indicator of the Socioeconomic Development of Society”, which was created with the support of the Technology Agency of the Czech Republic.
Práva: © IISES
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFO)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
IISES_Kureková a kol._2020.pdf1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47172

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD