Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKureková, Lucie
dc.contributor.authorHejduková, Pavlína
dc.contributor.authorHejduk, Tomáš
dc.contributor.authorCölba, Miroslav
dc.contributor.authorRoub, Radek
dc.date.accessioned2022-03-14T11:00:27Z-
dc.date.available2022-03-14T11:00:27Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKUREKOVÁ, L. HEJDUKOVÁ, P. HEJDUK, T. CÖLBA, M. ROUB, R. Drinking water supply as a factor for decisions to change housing – views of inhabitants in a nation-wide questionnaire survey.. In Preliminary Proceedings of the 14th Economics & Finance Conference. Praha: IISES, 2020. s. 99-109. ISBN: 978-80-7668-002-9 , ISSN: 2336-6044cs
dc.identifier.isbn978-80-7668-002-9
dc.identifier.issn2336-6044
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47172
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá problematikou zásobování pitnou vodou jako faktorem změny bydlení a prezentuje vybrané výsledky realizovaného dotazníkového šetření v ČR z pohledu obyvatel ČR starších 15 let. Příspěvek prezentuje konkrétní výstupy projektu č. . TL02000060 s názvem „Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socioekonomického rozvoje společnosti“, který vznikl za podpory Technologické agentury ČR.cs
dc.format11 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherIISESen
dc.relation.ispartofseriesPreliminary Proceedings of the 14th Economics & Finance Conferenceen
dc.rights© IISESen
dc.subjectzásobování pitnou vodoucs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectmunicipalitycs
dc.subjectpitná vodacs
dc.subjectbydlenícs
dc.titleDrinking water supply as a factor for decisions to change housing – views of inhabitants in a nation-wide questionnaire survey.en
dc.title.alternativeVýsledky překladu Zásobování pitnou vodou jako faktor rozhodování o změně bydlení – názory obyvatel v celostátním dotazníkovém šetřenícs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeConferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper deals with the issue of drinking water supply as a factor for changing housing and presents selected results of the implemented questionnaire survey in the Czech Republic from the perspective of Czech inhabitants over the age of 15. The paper presents the particular outputs of project no. TL02000060 entitled “Availability of Drinking Water for Inhabitants of Small Municipalities as an Indicator of the Socioeconomic Development of Society”, which was created with the support of the Technology Agency of the Czech Republic.en
dc.subject.translatedWater Supplyen
dc.subject.translatedQuestionnaireen
dc.subject.translatedMunicipalitiesen
dc.subject.translatedDrinking wateren
dc.subject.translatedHousingen
dc.identifier.doi10.20472/EFC.2020.014.010
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43935285
dc.project.IDTL02000060/Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio-ekonomického rozvoje společnostics
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
IISES_Kureková a kol._2020.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47172

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD