Název: Slav-NER: the 3rd Cross-lingual Challenge on Recognition, Normalization, Classification, and Linking of Named Entities across Slavic languages
Další názvy: Slav-NER: the 3. vícejazyčná soutěž na rozpoznání, normalizaci, klasifikaci linkování pojmenovaných entit napříč slovanskými jazyky
Autoři: Piskorski, Jakub
Babych, Bogdan
Kancheva, Zara
Kanishcheva, Olga
Lebedeva, Maria
Marcińczuk, Michal
Nakov, Preslav
Osenova, Petya
Pivovarova, Lidia
Pollak, Senja
Přibáň, Pavel
Radev, Ivaylo
Robnik-Šikonja, Marko
Starko, Vasyl
Steinberger, Josef
Yangarber, Roman
Citace zdrojového dokumentu: PISKORSKI, J. BABYCH, B. KANCHEVA, Z. KANISHCHEVA, O. LEBEDEVA, M. MARCIŃCZUK, M. NAKOV, P. OSENOVA, P. PIVOVAROVA, L. POLLAK, S. PŘIBÁŇ, P. RADEV, I. ROBNIK-ŠIKONJA, M. STARKO, V. STEINBERGER, J. YANGARBER, R. Slav-NER: the 3rd Cross-lingual Challenge on Recognition, Normalization, Classification, and Linking of Named Entities across Slavic languages. In Proceedings of the 8th BSNLP Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing. Stroudsburg, PA: The Association for Computational Linguistics, 2021. s. 122-133. ISBN: 978-1-954085-14-5
Datum vydání: 2021
Nakladatel: The Association for Computational Linguistics
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85119620242
http://hdl.handle.net/11025/47191
ISBN: 978-1-954085-14-5
Klíčová slova: NER;multilingualita;klasifikace;dataset
Klíčová slova v dalším jazyce: NER;multilinguality;classification;dataset
Abstrakt: Tento článek popisuje Slav-NER: 3. vícejazyčnou soutěž pojmenovaných entit ve slovanských jazycích. Úkoly zahrnují rozpoznávání zmínek o pojmenovaných entitách ve webových dokumentech, normalizaci názvů a mezijazyčné propojování. Soutěž zahrnuje šest jazyků a pět typů entit a je organizována v rámci workshopu 8th Balto-Slavic Natural Language Processing Workshop, který se koná společně s konferencí EACL 2021. Soutěže se zúčastnilo deset týmů. Úspěšnost v úloze rozpoznávání pojmenovaných entit dosáhla 90% F-míry, což je mnohem více, než bylo zaznamenáno v prvním ročníku výzvy. Sedm týmů pokrylo všech šest jazyků. Podrobné informace o hodnocení jsou k dispozici na webové stránce úlohy.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper describes Slav-NER: the 3rd Multilingual Named Entity Challenge in Slavic languages. The tasks involve recognizing mentions of named entities in Web documents, normalization of the names, and cross-lingual linking. The Challenge covers six languages and five entity types, and is organized as part of the 8th Balto-Slavic Natural Language Processing Workshop, co-located with the EACL 2021 Conference. Ten teams participated in the competition. Performance for the named entity recognition task reached 90% F-measure, much higher than reported in the first edition of the Challenge. Seven teams covered all six languages. Detailed evaluation information is available on the shared task web page.
Práva: © Association for Computational Linguistics
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Přibáň-BSNLP-2021.pdf458,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/47191

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD